Адкрываем традыцыі роднай зямлі для сябе і сваіх дзяцей:

     ШКОЛА ТРАДЫЦЫЙНАГА МАСТАЦТВА існуе з 2012 года. Гісторыя школы бярэ вытокі ў актыўнай дзейнасці фальклорнага гурта «GUDA», што існуе больш за 20 гадоў, па вывучэнню спеўнай і танцавальнай культуры Беларусі. За час пошукаў і актыўнай вакальнай і танцавальнай практыкі ўдзельніцамі гурта назапашаны ўнікальны досвед, які дапамае вучням дасягнуць поспеху ў мастацтве традыцыйнага спеву і беларускага танца. Да вучэбнага працэсу далучыліся лепшыя знаўцы традыцыйнага беларускага танца, нацыянальнага адзення, этнакультуролагі і фалькларысты.

Сёння ў ШКОЛЕ ТРАДЫЦЫЙНАГА МАСТАЦТВА навучаюцца дзеці і дарослыя.

Навучанне ў ШКОЛЕ ТРАДЫЦЫЙНАГА МАСТАЦТВА платнае.

Публічная аферта аб заключэнні дамовы выплатнага аказання паслуг прыватнага прадпрыемства “Кансультацыйныя і навучальныя праграмы”

Зацверджана загадам б/н  ад 1 верасня 2023 г.

Апублікавана на сайце http://www.trad.by

Гэта публічная аферта аб заключэнні дамовы выплатнага аказання паслуг вызначае парадак аказання паслуг паміж прыватным прадпрыемствам “Кансультацыйныя і навучальныя праграмы”, якое далей называецца Выканаўца, і спажыўцом паслуг, які/якая называецца ў далейшым Заказчык, які прымае (акцэптуе) публічную прапанову (аферту) заключыць Дамову.

Дамова публічнай аферты на аказанне паслуг фізічным асобам па правядзенню заняткаў па навучанню танцам №2-П ад 01.09.2023

1.Агульныя палажэнні

1.1. Прыватнае прадпрыемства “Кансультацыйныя і навучальныя праграмы”, у асобе дырэктара Міхно Вікторыі Генадзьеўны, якая дзейнічае паводле Статута, публікуе гэту публічную прапанову (аферту) аб аказанні паслуг на сайце http://www.trad.by для неабмежаванага кола фізічных асоб з прапановай заключыць дамову на аказанне паслуг па правядзенню заняткаў па навучанню танцам, на ўмовах, якія раскрываюцца ў раздзеле 4.

Акцэпт аферты – гэта поўнае і безумоўнае прыняцце ўмоваў аферты Заказчыкам, артыкул 398 Грамадзянскага Кодэкса Рэспублікі Беларусь (далей — ГК РБ), якое ажыццяўляецца  праз аплату паслуг.

1.2. У адпаведнасці з пунктам 2 артыкула 407 ГК РБ у выпадку акцэпту ўмоваў аферты фізічнай асобай, умовы аферты будуць абавязковымі для выканання Выканаўцам і Заказчыкам. У адпаведнасці з пунктам 3 артыкула 408 ГК РБ , аплата Заказчыкам паслугі ёсць поўным і безагаворачным акцэптам аферты, што раўназначна заключэнню дамовы ў звыклай пісьмовай форме на ўмовах, адлюстраваных у аферце.

1.3. Паслугу належыць лічыць аказанай у поўным аб’ёме і своечасова, калі пасля завяршэння месяца, за які была праведзена аплата, ў пяцідзённы тэрмін не паступіла пісьмовая прэтэнзія ад Заказчыка.

2. Прадмет дамовы

 2.1 Выканаўца абавязаны аказаць Заказчыку паслугі па падрыхтоўцы і правядзенню заняткаў па беларускаму народнаму танцу  ў адпаведнасці з распрацаванай праграмай і методыкамі.

2.2. Заняткі адбываюцца згодна з раскладам, прапанаваным Выканаўцам. Выканаўца даводзіць расклад і змены ў ім праз размяшчэнне інфармацыі ў чатах груп ці на сайце Выканаўцы http://www.trad.by

2.3. Выканаўца можа прапанаваць Заказчыку ўдзел у мерапрыемствах Выканаўцы і іншых мерапрыемствах. Удзел Заказчыка у мерапрыемствах мае выключна дабраахвотны характар.

3. Правы і абавязкі бакоў
3.1. Заказчык мае права:
3.1.1. патрабаваць ад Выканаўцы выкананння умоваў гэтай Дамовы;;
3.1.2. браць актыўны ўдзел у мерапрыемствах Выканаўцы ;
3.1.3. выказваць Выканаўцу свае пажаданні і прэтэнзіі;
3.1.4. вырашаць творчыя пытанні з выкладчыкам, у якога навучаецца Заказчык.
3.2. Заказчык абавязаны:
3.2.1. своечасова рабіць аплату на ўмовах і парадку, усталяваным Выканаўцам.
3.2.2. прадстаўляць Выканаўцу дакумант, які пацвярджае факт аплаты і іншыя дакуманты ў выпадку іх неабходнасці;
3.2.3. асабіста адказваць за стан свайго здароўя і яго адпаведнасць паслугам, якія аказвае Выканаўца, а таксама за магчымую шкоду для здароўя, абвастрэнне захворванняў па прычыне аказання паслуг Выканаўцам;
3.2.4. ажыцяўляць кантроль фізічных нагрузак у апаведнасці са станам здароўя і рэкамендацыямі медыкаў;

3.2.5. Перад пачаткам наведвання заняткаў Заказчык абавязаны атрымаць кансультацыі ў адпаведнай арганізацыі аховы здароўя па прадмет магчымых абмежаванняў альбо супрацьпаказанняў  у дачыненні да аказваемых Выканаўцам паслуг;
3.2.6. прысутнасць на занятку Заказчыка пацвярджае, што стан яго здароўя дапускае удзел у занятках і мерапрыемствах. У выпадку, калі паслуга аказваецца непаўналетнім асобам, адказныя за стан яго здароўя – бацькі непаўналетняга , ці яго законныя прадстаўнікі, якія абавязаны забяспечыць выкананне ўсіх вышэйназваных пунктаў;
3.2.7. забяспечваць і несці адказнасць за выкананне норм і правілаў санітарнай , супрацьпажарнай і інш. бяспекі;

3.3. Выканаўца мае права:
3.3.1. не дапускаць Заказчыка да заняткаў у выпадку невыканання ім сваіх абавязкаў;
3.4. Выканаўца абавязаны аказаць Заказчыку паслугі ў адпаведнасці з дадзенай дамовай і весці ўлік паслуг, аказаных Заказчыку з дапамогай унутранай сістэмы ўліку.

4. Парадак і ўмовы аказання паслуг
4.1. Выканаўца забяспечвае правядзенне заняткаў двойчы на тыдзень, згодна з раскладам,

4.2. Заказчык мае пацверджанне медыкаў аб адпаведнасці стану здароўя заняткам народнымі танцамі.

4.3. На першым занятку месяца, у якім аказваецца паслуга, Заказчык прадстаўляе дакумант аб аплаце паслуг.
4.4. На заняткі не дапускаюцца асобы ў стане алкагольнага ,наркатычнага ці таксічнагага ап’янення.

4.5. На занятках танцу абавязковы зменны абутак.

5. Аплата паслуг

5.1. Аплата паслуг ажыццяўляецца Заказчыкам згодна з прэйскурантам Выканаўцы праз набыццё абанемента да першага занятку месяца, ў якім аказваецца паслуга (перадаплата 100%) шляхам безнаяўнага  банкаўскага пераводу на разліковы рахунак Выканаўцы.

5.2. Пры аплаце абвязковае ўказанне нумару і даты дамовы, на падставе якой праводзіцца аплата.

5.3.Абанемент мае месяцовую працягласць, колькасць заняткаў у месяцы на кошт абанемента не ўплываюць.

5.4. Грашовыя сродкі, унесеныя Заказчыкам, не вяртаюцца.

6.Адказнасць бакоў.

6.1. За невыкананне ці неналежнае выкананне сваіх абавязкаў бакі адказваюць у адпаведнасці з заканадаўствам РБ.
6.2. Выканаўца не нясе адказнасць за стан здароўя Заказчыка. Заказчык поўнасцю бярэ на сябе адказнасць за стан свайго здароўя;
6.3. Выканаўца не нясе адказнасць за захаванне рэчаў, грошай і каштоўнасцяў Заказчыка ў часе аказання паслуг,

6.4. Выканаўца не нясе адказнасці за невыкананне ці неналежнае выкананьне ўмоваў гэтай дамовы, калі гэта выклікана форс-мажорнымі абставінамі: дзеянні органаў дзяржаўнай улады (у т.л. прыняцце нарматыўных прававых актаў), пажар, землятрус і т.п., адсутнасць электраэнергіі, забастоўкі, грамадзкія хваляванні, вайсковыя дзеянні і іншыя акалічнасці, на якія Выканаўца можа спаслацца.

7.Тэрмін дзеяння і змены ўмоваў аферты

7.1. Аферта дзейнічае ад моманту апублікавання ў сеці інтэрнэт па адрасу: http://www.trad.by   і дзейнічае да моманту адклікання аферты Выканаўцам.
7.2. У выпадку зменаў аферты змяняецца яе нумар і дата. Такія змены дзейнічаюць ад моманту апублікавання новай рэдакцыі ў сеці інтэрнэт па адрасу: http://www.trad.by

Аферта лічацца адкліканай з моманту яе выдалення ў сеці інтэрнэт па адрасу: http://www.trad.by

8.Тэрмін дзеяння, змены і скасаванне дамовы.

8.1. Дамова дзейнічае ад моманту акцэпта аферты Заказчыкам і дзейнічае да моманту скасавання дамовы.
8.2. Дамова лічацца аўтаматычна скасаванай у выпадку, калі Заказчык не карыстаўся паслугамі Выканаўцы на працягу 6 месяцаў.

Рэквізіты выканаўцы:
Прыватнае прадпрыемства “Кансультацыйныя і навучальныя праграмы”

Юрыдычны адрас: г. Мінск, вул. Кірэева, 23-97, 220044

р/р BY88UNBS30120608230040001933 у ЗАТ «БелСвісБанк», РКЦ №1, г. Мінск, пл. Свабоды, 4.    Код UNBSBY2X

УНП 191517034, АКПА 380367275000

Дырэктар Міхно В.Г. дзейнічае паводле Статуту.

Спеўнае мастацтва

Традыцыйнае спеўнае мастацтва – аддзяленне, дзе навучэнцы праходзяць шлях ад пастаноўкі голасу да сцэнічнай практыкі.

Заняткі адбываюцца 2 разы на тыдзень. Працягласць занятку – 1-1,5 гадзіны.

Кошт за месяц — 120 руб.

Аснову праграмы навучання складаюць абрадавыя песні, найбольш старажытны пласт культуры не толькі Беларусі, але і Еўропы. Спевакі ўдзельнічаюць у абрадах і святах традыцыйнага календара, а на завяршальным этапе навучання – у канцэртах і фальклорных фестывалях. Цягам года навучэнцы маюць шэраг невялікіх выступаў у коле вучняў і выкладчыкаў школы. Завяршае навучанне выпускны канцэрт, дзе спевакі дэманструюць спеўнае мастацтва.

Спевакі практыкуюць “голасны спеў”, тэрмін уведзены спн. З. Мажэйка, які паходзіць ад гучнага спеву на адкрытым паветры. Яго асноўныя эстэтычныя крытэры выканання: уменне “голасна весці” (спяваць працяжна, на вялікім дыханні), таксама “падняць” песню (распець яе са звонкай грудной падводкай) і інш.

Читать далее «Спеўнае мастацтва»

Беларускія танцы

Аддзяленне беларускага танца ўзначальвае  Козенка Мікалай — выбітны даследчык, знаўца рэгіянальных традыцый Беларусі, аўтар шматлікіх манаграфій, прысвечаных нацыянальнаму танцу, выдатны танцор і педагог.

Мікола Козенка — мастацкі кіраўнік буйных беларускіх фальклорных фестываляў і конкурсаў: «Берагіня», «Мяцеліца», «Ветразь» ды іншых.

Пад кіраўніцтвам Мікалая Козенкі працуюць яго вучні, выкладчыкі танцу ШКОЛЫ ТРАДЫЦЫЙНАГА МАСТАЦТВА, Аліцыя Крымоўская і Мікалай Стрыгельскі.

У 2022-2023 навучальным годзе да навучальнага працэсу далучыўся знаўца танцавальных традыцый Любаншчыны Сяргей Выскварка.

У 2023-2024 навучальным годзе з’явіўся новы курс для пачаткоўцаў «Трасуха без правіл». Яго аўтар — Алена Каліноўская.

Заняткі танцу праходзяць па адрасе: вул. В.Харужай, 3 (пяць хвілін хады ад станцыі метро Плошча Якуба Коласа) і вул. Кальварыйская, 25 (1 хв. ад ст.м. Маладзёжная) .

Пачатак заняткаў:   19.00, аўторак і чацвер.

Кошт за месяц — 95 руб.

Сярод танцаў, якія вывучаюць на курсе, лявоніха, падыспань, кракавяк, ночка, матлёт, зайчык, мікіта, грачанікі, козачка, шматлікія полькі і іншыя.

Лепшыя вучні школы ўдзельнічаюць у фальклорных фестывалях, конкурсах і іншых імпрэзах у Беларусі і за яе межамі.

Читать далее «Беларускія танцы»

Рамёствы

Стварыць нацыянальны строй у ШКОЛЕ ТРАДЫЦЫЙНАГА МАСТАЦТВА можна пад кіраўніцтвам Вольгі Кашкурэвіч, мастачкі, выкладчыцы жывапісу, народных раместваў, удзельніцы навукова-практычных канферэнцый па дэкаратыўна-прыкладному мастацтву, аўтаркі шматлікіх калекцый беларускіх строяў.

Читать далее «Рамёствы»

Студыі беларускага танцу і фальклору для дзяцей

У  ШКОЛЕ ТРАДЫЦЫЙНАГА МАСТАЦТВА пад кіраўніцтвам Аліцыі Крымоўскай працуюць дзіцячыя студыі.
Навучанне у дзіцячых студыях выбудавана такім чынам, каб дзеці школьнага ўзросту маглі кампенсаваць малую фізічную актыўнасць цягам школьнага дня, развіваць маўленчыя, творчыя здольнасці, артыстызм.

Читать далее «Студыі беларускага танцу і фальклору для дзяцей»